Vital stains for vitreoretinal surgery

Marc Veckeneer, Peter Stalmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)673-7
Aantal pagina's5
TijdschriftRetina
Volume33
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2013

Citeer dit