Value of posterior keratometry in the assessment of surgically induced astigmatic change in cataract surgery

Stijn Klijn, Charlotte M van der Sommen, Victor Arni D P Sicam, Nicolaas J Reus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Value of posterior keratometry in the assessment of surgically induced astigmatic change in cataract surgery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen