The prevalence of glaucomatous defects with short-wavelength automated perimetry in patients with elevated intraocular pressures

Nicolaas J Reus, Thomas P Colen, Hans G Lemij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The prevalence of glaucomatous defects with short-wavelength automated perimetry in patients with elevated intraocular pressures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen