The Effect of Compliance With Preoperative Posturing Advice and Head Movements on the Progression of Macula-On Retinal Detachment

Jan Hendrik de Jong, Koen de Koning, Tom den Ouden, Johan Casper van Meurs, Koenraad Arndt Vermeer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The Effect of Compliance With Preoperative Posturing Advice and Head Movements on the Progression of Macula-On Retinal Detachment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen