The concentration of povidone-iodine for preoperative disinfection: relation to endophthalmitis incidence

Jeroen van Rooij, Anton L Boks, Albertine Sprenger, Jacobus M Ossewaarde, Jan C van Meurs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)321; author reply 321-2
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume152
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2011

Citeer dit