Sugical treatment of acute submacular hemorrhages and advanced exudative age-related macular degeneration

Elsbeth J T van Zeeburg

Onderzoeksoutput: Typen scriptie/masterproefDoctoraatthesis

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • van Meurs, Jan, Begeleider
Datum van toekenning15 jan. 2014
Plaats van publicatieRotterdam
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit