Spontaneous globe luxation and floppy eyelid syndrome in a patient with Hashimoto's disease

R Reyniers, D Paridaens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelProfessionalpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)303-4
Aantal pagina's2
TijdschriftEye (London, England)
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2007

Citeer dit