Side effects of drugs and tear secretion

Bettine C P Polak

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

  Samenvatting

  Tear secretion may be influenced by various (groups of) drugs. A survey will be given of drug-induced changes in tear secretion and their clinical consequences.

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-7
  Aantal pagina's3
  TijdschriftDocumenta ophthalmologica. Advances in ophthalmology
  Volume67
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Side effects of drugs and tear secretion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit