Reply re: "Steroid Depot Injection Versus Postoperative Steroid Eyedrops to Prevent Inflammation and Macular Edema After Cataract Surgery"

Myrthe Dieleman, Peter W T de Waard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)187
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Cataract and Refractive Surgery
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit