Real-world scenes captured through posterior capsule opacification specimens: simulation of visual function deterioration experienced by PCO patients

Maartje C J van Bree, Bastiaan Kruijt, Thomas J T P van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)144-147
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Cataract and Refractive Surgery
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2013

Citeer dit