Re: Gedde et al.: Treatment outcomes in the Primary Tube Versus Trabeculectomy Study after 5 years of follow-up (Ophthalmology. 2022;129:1344-1356)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e25
TijdschriftOphthalmology
Volume130
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2023

Citeer dit