Pseudophakic vitrectomy or phacovitrectomy for idiopathic epiretinal membranes and the risk of postoperative macular oedema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e1352-e1353
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Ophthalmologica
Volume100
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2022

Citeer dit