Prevalence and clinical consequences of herpes simplex virus type 1 DNA in human cornea tissues

Lies Remeijer, Rui Duan, Jessica M van Dun, Mark A Wefers Bettink, Albert D M E Osterhaus, Georges M G M Verjans

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Prevalence and clinical consequences of herpes simplex virus type 1 DNA in human cornea tissues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen