Presumed intraocular lymphoma in a 60-year-old man with AIDS

G S Baarsma, Roland L. M. J. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Samenvatting

A 60-year-old man with AIDS and active pulmonary tuberculosis presented with a rapidly growing chorioretinal tumor. Tuberculostatics had no effect on the tumor but radiation resulted in a quick decrease in its size. It is therefore believed to be a lymphoma. No biopsy was performed. An intraocular lymphoma in a patient with AIDS has not yet been described.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)203-4
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Ophthalmology
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1 okt. 1992

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Presumed intraocular lymphoma in a 60-year-old man with AIDS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit