Postoperative laser coagulation as retinopexy in patients with rhegmatogenous retinal detachment treated with scleral buckling surgery: a prospective clinical study

Jan C van Meurs, Eric Feron, Rutger van Ruyven, Paul Mulder, Marc Veckeneer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Postoperative laser coagulation as retinopexy in patients with rhegmatogenous retinal detachment treated with scleral buckling surgery: a prospective clinical study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen