Posterior uveal metastases from medullary thyroid carcinoma

Stephen E Palm, Dion Paridaens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelProfessionalpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)115-6
Aantal pagina's2
TijdschriftRetina
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2007

Citeer dit