Ocular and extra-ocular features of patients with Leber congenital amaurosis and mutations in CEP290

Suzanne Yzer, Anneke I den Hollander, Irma Lopez, Jan-Willem R Pott, Jan Tjeerd H N de Faber, Frans P M Cremers, Robert K Koenekoop, L Ingeborgh van den Born

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ocular and extra-ocular features of patients with Leber congenital amaurosis and mutations in CEP290'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen