Novel applications of optical coherence tomography for diagnosis and treatment monitoring of patiens with macula-on retinal detachment and age-related macular degeneration

Jan Hendrik de Jong

Onderzoeksoutput: Typen scriptie/masterproefDoctoraatthesis

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Erasmus University Medical Center
Begeleider(s)/adviseur
  • van Meurs, Jan, Begeleider
  • Vermeer, Koen, Begeleider
Datum van toekenning13 nov. 2019
Plaats van publicatieRotterdam
Gedrukte ISBN's978-94-6361-339-2
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit