Normal exophthalmometry values: the need for calibrated exophthalmometers

W A van den Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-51
Aantal pagina's5
TijdschriftOrbit (Amsterdam, Netherlands)
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2004

Citeer dit