Lipocalin 2 as a potential systemic biomarker for central serous chorioretinopathy

A Matet, T Jaworski, E Bousquet, J Canonica, C Gobeaux, A Daruich, M Zhao, M Zola, M Meester-Smoor, D Mohabati, F Jaisser, S Yzer, F Behar-Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lipocalin 2 as a potential systemic biomarker for central serous chorioretinopathy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen