Increased intraocular pressure after vitreoretinal surgery as a cause of ipsilateral amaurosis fugax upon rising to a standing position

Leigh H Spielberg, Jan C van Meurs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e90
TijdschriftActa Ophthalmologica
Volume93
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2015

Citeer dit