In vivo confocal microscopy: expanding horizons in corneal imaging

Toine Hillenaar

Onderzoeksoutput: Typen scriptie/masterproefDoctoraatthesis

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Remeijer, Lies, Begeleider
  • van Meurs, Jan, Begeleider
Plaats van publicatieRotterdam
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit