Improving the outcome of rhegmatogenous retinal detachment repair by adding pieces to the puzzle. Historical review and recent contributions

Marc Veckeneer

Onderzoeksoutput: Typen scriptie/masterproefDoctoraatthesis

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • van Meurs, Jan, Begeleider
Plaats van publicatieRotterdam
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit