Histopathologic, immunohistochemical, and cytogenetic analysis of primary clear cell melanoma of the uvea

Robert M Verdijk, Anna E Koopmans, Emine Kilic, Dion Paridaens, Annelies de Klein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)814-6
Aantal pagina's3
TijdschriftJAMA Ophthalmology
Volume131
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2013

Citeer dit