High Levels of C-Reactive Protein with Low Levels of Pentraxin 3 as Biomarkers for Central Serous Chorioretinopathy

Elodie Bousquet, Camille Chenevier-Gobeaux, Thara Jaworski, Héloïse Torres-Villaros, Marta Zola, Irmela Mantel, Laura Kowalczuk, Alexandre Matet, Alejandra Daruich, Min Zhao, Suzanne Yzer, Francine Behar-Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High Levels of C-Reactive Protein with Low Levels of Pentraxin 3 as Biomarkers for Central Serous Chorioretinopathy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen