Hereditary X-linked juvenile retinoschisis: a review of the role of Müller cells

Cornelia M Mooy, L Ingeborgh Van Den Born, Seerp Baarsma, Dion A Paridaens, Thea Kraaijenbrink, Arthur Bergen, Bernhard H F Weber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)979-84
Aantal pagina's6
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume120
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - jul. 2002

Citeer dit