Helmholtz, the first reformer of ophthalmology

Harold E Henkes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-25
  Aantal pagina's9
  TijdschriftDocumenta ophthalmologica. Advances in ophthalmology
  Volume81
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit