Forward ray tracing for image projection prediction and surface reconstruction in the evaluation of corneal topography systems

Joris J Snellenburg, Boy Braaf, Erik A Hermans, Rob G L van der Heijde, Victor Arni D P Sicam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Forward ray tracing for image projection prediction and surface reconstruction in the evaluation of corneal topography systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie