First-in-human study of the safety, effectiveness and ease of use of the intra-ocular diathermy forceps during vitrectomy

Koen van Overdam, Jerrel Pawiroredjo, Dinesh Jiawan, Sonia Manning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e1150-e1151
TijdschriftActa Ophthalmologica
Volume97
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit