Diagnose en behandeling van uveїtis; niet beperkt tot de oogarts

Jan A M van Laar, Mirjam E J van Velthoven, Tom Missotten, Robert W A M Kuijpers, P Martin van Hagen, Aniki Rothova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

Samenvatting

Visual symptoms due to uveitis involve a wide range of possible causes. Familiarity with its clinical manifestations, referral indications and treatment strategies is required for the optimal use of current therapeutic options. Uveitis can be caused by infectious and non-infectious factors, resulting in differing prognoses and treatments. The treatment of chronic, non-infectious uveitis has profoundly changed in the last years due to the advent of biological therapies. In severe uveitis, treatment of the underlying cause is required for the prevention of the loss of vision; multidisciplinary team collaboration is therefore important.

Vertaalde titel van de bijdrageDiagnosis and treatment of uveitis; not restricted to the ophthalmologist
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)A5703
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume157
Nummer van het tijdschrift38
StatusGepubliceerd - 2013

Trefwoorden

  • Anti-Bacterial Agents/therapeutic use
  • Chronic Disease
  • Humans
  • Immunologic Factors/therapeutic use
  • Referral and Consultation
  • Uveitis/diagnosis

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diagnose en behandeling van uveїtis; niet beperkt tot de oogarts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit