Depth predictability of stromal pockets in the posterior cornea

G R Melles, G W ten Hoope, F J Rietveld, W H Beekhuis, P S Binder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Depth predictability of stromal pockets in the posterior cornea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry