Correspondence. Re: Avitabile T et al. A randomized prospective study of rhegmatogenous retinal detachment cases treated with cryopexy versus frequency-doubled Nd:YAG laser-retinopexy during episcleral surgery. Retina. 2004; 24(6):878-82.

Marc Veckeneer, Jan van Meurs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1120; author reply 1120-1
TijdschriftRetina
Volume25
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2005

Citeer dit