CONCURRENT IDIOPATHIC MACULAR TELANGIECTASIA TYPE 2 AND CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY

Alexandre Matet, Suzanne Yzer, Emily Y Chew, Alejandra Daruich, Francine Behar-Cohen, Richard F Spaide

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CONCURRENT IDIOPATHIC MACULAR TELANGIECTASIA TYPE 2 AND CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen