Comment on: Nonexudative Perifoveal Vascular Anomalous Complex: The Subclinical Stage of Perifoveal Exudative Vascular Anomalous Complex?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)450-451
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume223
Vroegere onlinedatum9 nov. 2020
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2021

Citeer dit