Back-flush bipolar diathermy needle

Relja Zivojnovic, G Vijfvinkel

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelProfessionalpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Back-flush bipolar diathermy needle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Keyphrases