Back-flush bipolar diathermy needle

Relja Zivojnovic, G Vijfvinkel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelProfessionalpeer review

  Samenvatting

  We have developed a back-flush needle with a built-in capability for endodiathermy. This new instrument can both aspirate blood and coagulate the bleeding vessel.

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)904-5
  Aantal pagina's2
  TijdschriftOphthalmic Surgery
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusGepubliceerd - dec. 1987

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Back-flush bipolar diathermy needle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit