Anterior chamber paracentesis to improve diagnosis and treatment of infectious uveitis in South Africa

Erik Schaftenaar, Karin Lecuona, Seerp Baarsma, Christina Meenken, Georges Verjans, James McIntyre, Remco Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anterior chamber paracentesis to improve diagnosis and treatment of infectious uveitis in South Africa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen