Another perspective on the treatment of postoperative endophthalmitis: Unclear evidence for the role of vitrectomy

Jan C van Meurs, Jaap T J van Dissel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e1042-e1043
TijdschriftActa Ophthalmologica
Volume96
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2018

Citeer dit