An unexpected experimental pitfall in the molecular diagnosis of bacterial endophthalmitis

Luana Ugahary, Wendy van de Sande, Jan C van Meurs, Alex van Belkum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An unexpected experimental pitfall in the molecular diagnosis of bacterial endophthalmitis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen