An unexpected experimental pitfall in the molecular diagnosis of bacterial endophthalmitis

Luana Ugahary, Wendy van de Sande, Jan C van Meurs, Alex van Belkum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Samenvatting

General primer-mediated ribosomal DNA amplification during endophthalmitis may improve the quality of diagnostic microbiology. However, extreme care needs to be taken not to introduce contaminating bacterial DNA during surgery procedures. The use of decontaminating iodine solutions can lead to such contamination due to the presence of DNA from Pseudomonas-like organisms.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5403-5
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Clinical Microbiology
Volume42
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An unexpected experimental pitfall in the molecular diagnosis of bacterial endophthalmitis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit