Accuracy assessment of intra- and intervisit fundus image registration for diabetic retinopathy screening

Kedir M Adal, Peter G van Etten, Jose P Martinez, Lucas J van Vliet, Koenraad A Vermeer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelOnderzoekpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accuracy assessment of intra- and intervisit fundus image registration for diabetic retinopathy screening'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen