A novel role for coagulation proteins in the development of proliferative vitreoretinopathy

Jeroen Bastiaans

Onderzoeksoutput: Typen scriptie/masterproefDoctoraatthesis

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • van Meurs, Jan, Begeleider
  • van Hagen, Martin, Begeleider
Plaats van publicatieRotterdam
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit